[section label=”Section slide” class=”section-slide” padding=”15px”] [row] [col span=”3″ span__sm=”12″]

DANH MỤC SẢN PHẨM

[mega_main_menu location=”mega_main_sidebar_menu”][/mega_main_menu]

[/col] [col span=”9″ span__sm=”12″] [ux_slider] [ux_image id=”857″] [ux_image id=”556″] [ux_image id=”557″] [ux_image id=”856″] [ux_image id=”855″] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section] [section label=”section 3icon” class=”section-text” padding=”0px”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”163″ pos=”left” font_size=”small”]

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

Sản phẩm đa dạng mẫu mã, đáp ứng tất cả nhu cầu của quý khách.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”164″ pos=”left” font_size=”small”]

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Chúng tôi miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng ở nội thành.

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”166″ pos=”left” font_size=”small”]

TƯ VẤN HỖ TRỢ 24/7

Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng

[/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”Sản phẩm mới” padding=”5px”] [title text=”SẢN PHẨM ĐANG GIẢM GIÁ” color=”rgb(0, 0, 255)” icon=”icon-star”] [ux_products style=”normal” columns=”5″ depth=”1″ show=”onsale”] [/section] [section label=”section 1 ảnh” padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”867″] [/col] [/row] [/section] [section label=”Thiết Bị Văn Phòng”] [title text=”Thiết Bị Văn Phòng” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/thiet-bi-van-phong/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”210″ products=”10″] [/section] [section label=”Giấy Các Loại”] [title text=”Giấy Các Loại” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/giay-cac-loai/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”233″ products=”10″] [/section] [section label=”Dụng Cụ Văn Phòng”] [title text=”Dụng Cụ Văn Phòng” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/dung-cu-van-phong/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”219″ products=”10″] [/section] [section label=”File Bìa Hồ Sơ”] [title text=”File Bìa Hồ Sơ” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/file-bia-ho-so/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”39″ products=”10″] [/section] [section label=”Các Loại Sổ Tập”] [title text=”Các Loại Sổ Tập” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/cac-loai-so-tap/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”40″ products=”10″] [/section] [section label=”Phiếu Các Loại”] [title text=”Phiếu Các Loại” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/phieu-cac-loai/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”41″ products=”10″] [/section] [section label=”Bút Viết Các Loại”] [title text=”Bút Viết Các Loại” color=”rgb(0, 0, 255)” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.vanphongphamrifacom.com.vn/danh-muc/but-viet-cac-loai/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ depth=”1″ cat=”42″ products=”10″] [/section] [section label=”section 2 ảnh” padding=”0px”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”864″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”863″] [/col] [/row] [/section] [section label=”section tin tức” class=”section-tin-tuc”] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”TIN TỨC MỚI” color=”rgb(0, 0, 200)”] [blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ depth=”1″ image_height=”56.25{94cb16486ef63a85f9ae2f4330c7186cd3d5505f2b2f1ba1d1b8d7fff73fc8a5}”] [/col] [/row] [/section]